За проекта

Проектът „Да върнем пълната забрана“ подкрепя гражданската инициатива „България без дим“ и обществената коалиция „За живот без тютюнев дим“, изпълнява информационна кампания, и развива механизъм за гражданско участие в прилагането на законодателството в областта на тютюнопушенето.

Логото на проекта.

Проектът се изпълнява от Фондация АДРА-България в партньорство със Smokefree Partnerhip, Министерство на здравеопазването, фондация „БлуЛинк“, БиТиВи и вестник „Капитал“, с финансовата подкрепа на Bloomberg Philantropies чрез Съюза против туберкулозата и белодробните заболявания.
ЗА ПЪЛНА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ПОСЕТЕТЕ www.bezdim.org